22. listopada 2011.

Bor od papira

Draga dječice, vi u školi učite o listopadnom i vazdazelenom drveću, pa vam donosim jednu ideju kako možete, uz malo truda, napraviti bor, a odgovor kojoj on vrsti od onih gore spomenutih pripada znate, sigurna sam, i sami... Samo pozorno promotrite donje slikovne upute i vjerujem kako nećete imati poteškoća s pravljenjem. A onda možete npr. napraviti cijelu malu šumicu i tako ukrasiti kutak u učionici... Zanimljivo i korisno!


Presavijte papir zelene boje jednakih stranica po dijagonalama, a potom s druge strane uzduž i poprijeko. Savijte u oblik kao na sličici 2, a zatim desni kraj privucite prema sredini, tako da se presavijena crta toga kraja preklapa s presavijenom crtom ispod. To ponovite i s druge strane, a zatim rastvorite i dvije preostale strane i ponovite isto. Na kraju vam još preostaje zavrnuti sva četiri špica prema unutra, kako se to vidi na sličici 6. (Naravno, ideja vam može poslužiti i za Božić, kada možete mašti dati na volju kod ukrašavanja bora...)