21. rujna 2011.

Lišće od kolaž-papira

Draga dječice, donosim vam još jednu "jesensku ideju", a ovoga je puta riječ o listu od kolaž-papira... Samo odaberite zeleni ili smeđi kolaž-papir (po mogućnosti dvostrani) i slijedite donje slikovne upute, a onda gotovim listovima ukrasite svoje sobe, učionice, holove, prostorije u vrtićima... Sigurna sam kako ćete se lijepo zabaviti i sigurna sam kako ćete biti oduševljeni ukrašenim prostorima...


Uzmite komad kolaž-papira jednakih stranica, dijagonalno ga presavijte s obje strane, a potom jedan vrh presavijte do crte u sredini, pa isto ponovite još tri puta, kako se to vidi na donjoj slici. Rastvorite, pa presavijte papir tako da ispresavijani dijelovi ostanu s desne strane. Lijevu stranu presavijte do sredine, pa još jednom, te zavrnite špic također prema sredini. Ponovno rastvorite. Desnu stranu složite u harmoniku, okrenite papir na drugu stranu (tako da harmonika ostane na lijevoj strani), pa gornji vrh presavijte prema dolje. Zatim presavijte donji dio do gornjeg ruba, pa donji desni špic također do gornjeg ruba, te još jednom presavijte cijeli dio do iste ravnine, kako se to vidi na slici. Na kraju vam još samo preostaje prstima zavrnuti peteljku. Dobro se zabavite!