1. rujna 2011.

Jednostavni ukrasi od raznih papira

Draga dječice, donosim vam jednu ideju kako možete od komadića papira (dovoljna je i veličina memo-papirića, a može i nešto veći) - običnih, kolaž, hamer, memo, za umatanje... - napraviti zgodne i jednostavne ukrase uz koje možete za čas ukrasiti svoje sobe ili učionice... Dovoljno je da uzmete komad papira jednakih stranica, presavijete ga na pola po dijagonali, tako da špicevi budu okrenuti prema gore, obrežete neki oblik po želji ili ostavite tako, a onda zarezujete na željenu debljinu uz rub, i to naizmjence, tako da ostavite malo pred kraj neodrezano (s jedne, pa s druge strane), kako se to vidi u donjim slikovnim uputama. Zatim rastvorite, i to tako da neizrezani dio ostane dolje, a onda presavijajte ukras dolje, uvijek ostavljajući jedan okvir nepresavijen. Vrlo simpatično, jednostavno i korisno!