26. ožujka 2011.

Računamo pomoću prstiju

Draga dječice, priredila sam vam nekoliko zadataka uz koje možete vježbati računanje. Riječ je o sličicama na kojima su prikazani prsti ruku, a potrebno ih je zbrajati, oduzimati ili pridružiti odgovarajućem broju. Zadatke možete u PDF formatu preuzeti OVDJE. Ugodno učenje!  

SMG