7. studenoga 2010.

Učimo slova: R

Draga dječice, za vas sam priredila nekoliko zadataka koji vam mogu pomoći u učenju i ponavljanju slova "R"... 
Iste zadatke možete u PDf formatu preuzeti OVDJE.