30. studenoga 2010.

Učimo slova: L

Draga dječice, priredila sam vam nekoliko zadataka za vježbanje slova "L"...
Možete ih u PDF formatu preuzeti ovdje: Učimo slova – L.