23. listopada 2010.

Edukativne Memory karte

Otkrivajući parove (Memory igrica) može se ne samo dobro zabaviti, nego i puno naučiti i razvijati mnoge sposobnosti i životne vrijednosti... Zato je važno pomno odabrati "slike", jer one itekako pomažu postizanju određenog željenog cilja. Imajući na umu tu činjenicu, priredila sam vam nekoliko različitih Memory karata... (Odabranu sliku potrebno je isprintati dva puta...) Najprije vam donosim s oblicima i slikama...         memory karte - oblici i slike


A potom i sa slovima i brojkama        Memory karte - slova i brojke


Brižljivo odabrane karte s oblicima imaju "svoju logiku", tako da se osim klasičnog načina igranja, mogu primijeniti u poticanju djece u otkrivanju te skrivene logike. Slično se odnosi i na karte s voćem i povrćem, kao i na karte s lijepim obiteljskim odnosima...  

Memory karte sa slovima također pomažu u učenju slova i imenovanju pojmova, dok karte s brojkama pomažu u učenju zbrajanja i oduzimanja... Drugim riječima, od donjih se slika mogu napraviti Memory karte, ali se mogu i samo isprintati u jednom primjerku (slova obje slike po jednom), te preko takvih karata učiti riječi i navedene matematičke operacije.

Ovdje možete preuzeti gornje Memory karte u PDF i PPTX obliku, te ih možete oblikovati prema svojim željama.
SMG