6. prosinca 2013.

Od svetoga Nikole nema ljepšeg sveca...~ OD SVETOGA NIKOLE NEMA LJEPŠEG SVECA ~
Narodna predaja
 
Od svetoga Nikole
nema ljepšeg sveca,
donio mi papuče
i četiri pereca.
 
Da je sveti Nikola
u godini dvaput,
on bi meni donio
čak i zimski kaput.