11. prosinca 2012.

Lav i miš (Natali Šarić)


~ LAV I MIŠ ~
Natali Šarić

Preko lava spavalice
pretrčao miš.
Lav se brzo iz sna prene
pa mu reče: „Iš!“
„Vidim li te još jedanput
da tu prolaziš,
iz sve snage zarikat ću
da se uplašiš!“

Kad se mišić ohrabrio,
obrati se lavu:
„Svako biće širom šume
zna za tvoju slavu.
Nije hrabro da mi prijetiš
kad sam najmanji.
Mogu i ja nekom biti
spas u nevolji.“