1. studenoga 2012.

Pano za Sve svete u Katoličkom dječjem vrtiću "Eden" u Vinkovcima

Evo lijepog panoa sa svjetiljkama-lampionima, a koje su, povodom blagdana Svih svetih, izradila djeca Katoličkog dječjeg vrtića "Eden" iz Vinkovaca, jaslička skupina, zajedno sa svojom odgojiteljicom Maricom Dekanić.