2. studenoga 2012.

Budite u miru (Joža Prudeus)


~ BUDITE U MIRU ~
Joža Prudeus

Prazna crkva. Svi otišli.
Zvonar stari svijeće gasi.
Ostao sam u kutu.
Tužnoga me Gospo spasi.

Gle, klecalo.Tu je bila
mati moja ispred Boga.
Godinama tu molila
za mene, za sina svoga.

Osjećam je pored sebe.
Kleknuh tiho na klecalo...
Zvonar šapnu da je vrijeme.
Pustite me, samo malo.

Pustite me, s majkom pričam,
s dopuštenjem dragog Boga.
Otišla je anđelima
i anđela čeka svoga.
MATI MOJA ZAUVIJEK JE SA MNOM.
U MENI JE, ŽIVA JE I SNIVA.
KAD SAM SRETAN I ONA JE SRETNA
KAD SAM TUŽAN RADOST MI PRIZIVA.

(Tekst preuzet sa stranice Vjeronauk ♥)