12. listopada 2012.

"U znaku vjere" - prvopričesnički plakat župe Budaševo

Evo jednog prekrasnog prvopričesničkog plakata "U znaku vjere", kojega nam šalje Siniša Medarić iz župe Budaševo, pored Siska.