5. listopada 2012.

Najvažniji trenutak...


Najvažniji trenutak uvijek je - SADA!
Najvažnija osoba uvijek je - ONA PORED TEBE!
Najvažnije djelo uvijek je - DOBROTA!

(Nepoznati autor)