15. listopada 2012.

Na današnji dan - 15 listopada

15. listopada obilježava se kao Svjetski dan žena sa sela, s ciljem da se javnosti skrene pozornost na veliki doprinos, napose u proizvodnji hrane, mnoštva bezimenih žena iz ruralnih sredina, koje svakodnevnim nedovoljno cijenjenim radom pridonose razvoju gospodarstva i razvoju društvene zajednice općenito.
15. listopada obilježava se i kao Međunarodni dan bijelog štapa, s ciljem da se upozori na poteškoće na koje nailaze slijepe osobe, ali i na vrijednost bijelog štapa kao simbola i korisnog pomagala koji uvelike olakšava život onima koji ih svakodnevno koriste, a ujedno i svima ostalima.