8. listopada 2012.

Molitva prije ulaska na internet


~ MOLITVA PRIJE ULASKA NA INTERNET ~ (Prema)
 
 Gospodine, stvorio si nas na svoju sliku i time nam utisnuo želju da tražimo sve što je dobro, istinito i lijepo.

Daj nam, molimo te, svoga Svetog Duha, da tijekom kretanja po internetu usmjerimo svoje ruke, oči i misli samo na ono što je korisno i dobro.

Pomozi nam da drugim korisnicima pristupamo sa svom strpljivošću i ljubavlju. Po Kristu, Gospodinu našem. Amen.