31. listopada 2012.

Ljudi se...

"Ljudi se tisuću puta više trude steći materijalno nego duhovno bogatstvo, mada je sasvim sigurno da našu sreću stvara ono što jesmo, a ne ono što imamo." (Arthur Schopenhauer)