8. listopada 2012.

Lijep dan...

Draga dječice, priredila sam vam jedan poster koji, ako želite, može ukrašavati vaše sobe ili učionice... I, naravno, želim vam svima lijep i radostan dan!