6. listopada 2012.

Kreativni radovi učenika Osnovne škole Trnjanska iz Zagreba

Evo nekoliko fotografija prekrasnih radova koje su napravili i poslali učenici 4. razreda Osnovne škole Trnjanska iz Zagreba, zajedno sa svojom učiteljicom - Jasnom Haraminčić Kleščić.