17. listopada 2012.

Kreativni radovi djece Dječjeg vrtića "Vladimir Nazor" iz Daruvara

Evo nekoliko lijepih fotografija kreativnih radova koje nam šalju djeca Dječjeg vrtića "Vladimir Nazor" iz Daruvara, a koje su napravili zajedno sa svojom odgojiteljicom Gordanom Sekulić.