14. listopada 2012.

(Kako nekad - tako i danas)


~ (KAKO NEKAD – TAKO I DANAS) ~ (Pripisuje se Ciceronu)

1. SIROMAH – radi
2. BOGAT – iskorištava prvoga
3. VOJNIK – brani obojicu
4. POREZNI OBVEZNIK – plaća za svu trojicu
5. LUTALICA – odmara za svu četvoricu
6. PIJANAC – pije za petoricu
7. BANKAR – potkrada svu šestoricu
8. ODVJETNIK – posvađa svu sedmoricu
9. LIJEČNIK – ubije svu osmoricu
10. POGREBNIK – pokopa svu devetoricu
11. POLITIČAR – živi na račun sve desetorice