23. listopada 2012.

Iš'o medo u šumicu...


Iš’o medu u šumicu,
izgubio papučicu,
kakve li je boje
– to mi reci ti,
ako znadeš brojati
do tri: jedan, dva i tri,
to bi mog’o biti – ti!