11. listopada 2012.

Grga Čvarak (Ratko Zvrko)


~ GRGA ČVARAK ~
Ratko Zvrko

Da upitaš bilo koga
u mom kraju,
Zelengaju:
Tko sve radi naopačke,
tko iz praćke gađa mačke,
tko preskače preko zida,
tko lastina gnijezda skida,
tko kokoši za rep vuče,
tko se s djecom stalno tuče,
spreman da u svađi plane
k’o ugarak?

Odgovor će uvijek biti:
Grga Čvarak.
Al’ da pitaš u mom kraju,
Zelengaju,
isto tako:
Tko je cijele noći skak’o
da bolesnoj majci dade
aspirine, limunade,
i da pitaš isto tako
tko je jako, jako plak’o
zato što se Mila mala
po koljenu ogrebala
kad je pala čak u jarak?

Odgovor će uvijek biti
- Grga Čvarak.

Što je takav?
Tko bi znao?
Čas je dobar,
čas je zao,
čas bi svakom srce dao,
a čas bi se s vukom klao,
mršav, tanak k’o suharak
- Grga Čvarak.