20. listopada 2012.

Dan jabuka u 2.B r. Osnovne škole "Janko Leskovar", Pregrada

Ovako je 2. B r. Osnovne škole "Janko Leskovar" iz Pregrade, zajedno sa svojom učiteljicom Danicom Ferić, obilježio Dan jabuka...