12. listopada 2012.

Ciciban (Oton Župančić)


~ CICIBAN ~
Oton Župančić

Trči mali Ciciban
u lug zelen svaki dan.
Kad on stigne sred šumice,
kliče ptica sa grančice:
“Doš’o nam je Ciciban,
Cicibane, dobar dan!”

Cicibane, što je to?
Kakovo te snađe zlo?
Danas ptica sred šumice
zapjevala sa grančice:
“Doš’o nam je Cicisram,
Neću da mu pozdrav dam.”

Misli mali Ciciban:
“Čemu danas – Cicisram?”
Ruke gleda: “Sada znam.
Nit’ sam miven, nit’ sam pran;
pa je Cicibanac
dječak neopranac.”
Potok teče – skok! skok! skok!
Lak i bistar mu je tok.
Ciciban se u njem pere.
S pjesmom ptić se lugom vere:
“Doš’o nam je Ciciban,
Cicibane, dobar dan!”

(Tekst i slika prema: Edo VAJNAHT, Zlatna lađa. Čitanka za drugi razred osnovne škole, Školska knjiga, Zagreb, 1975., str. 94.)