16. kolovoza 2012.

Sitnica (Sven Adam Ewin)


~ SITNICA ~ Sven Adam Ewin

Napisao jednom Onaj gore,
Na rajskoj tabli zadatak lak.
Koji ga riješi na zemlji dolje,
U raj će, kao najbolji đak!

I još je dodao, (malo jalno),
Da je rješenje – trivijalno!

- Kako vratiti ljubav majčinu?
Početni uvjet – sitnica mala:
Da majci toliko ljubavi vratiš,
Koliko je majka tebi dala.

I pišu ljudi Bogu pismo:
- Tebi Bože, sve naše hvale!
Zadatak bismo riješili davno,
Da nije one …

Sitnice male!

(Tekst preuzet s Facebook profila "Radost Dječji Književni List".)