10. kolovoza 2012.

Hrvatska već vidje...


"Hrvatska već vidje dosta raznih čuda, al' ne nađe štrika za toliko Juda." (A. G. Matoš)