21. siječnja 2013.

Što je to?
Sve da na stol neki staneš
i ruke istegneš,
opet nećeš moći
moju glavu da dosegneš.
Dugokraka, dugovrata,
a plosnate glave,
gledam kao s prvog kata
ima li gdje trave.

Ja sam _ _ _ _ _ _.