12. lipnja 2012.

Svjetski dan borbe protiv dječjeg rada (12. lipnja)

12. lipnja se obilježava kao Svjetski dan borbe protiv dječjeg rada...

  
"Obilježavanje Dana borbe protiv prisilnog dječjeg rada pokrenuto je 2002. na inicijativu Međunarodne organizacije rada (ILO). Stotine milijuna djevojčica i dječaka diljem svijeta prisiljeni su na fizički rad čime su uskraćena njihova temeljna ljudska prava, poput prava na zdravlje, obrazovanje… Više od polovice ove djece izl...oženo je najgorim i najopasnijim oblicima rada, ropstvu, krijumčarenju droge i prostituciji, kao i sudjelovanju u oružanim sukobima.

Porazne statistike: u dobi od 5 do 14 godina, preko 200 milijuna djece bavi se dječjim radom širom svijeta, od čega 122 milijuna na području Azije; preko 130 milijuna djece radi na izrazito opasnim poslovima; preko milijun djece žrtve su prodaje u dječje roblje, uključujući i tek rođene bebe; 300.000 djece nosi oružje i bori se u ratovima diljem svijeta; preko 73 milijuna zaposlene djece mlađe je od 10 godina; svake godine od posljedica nesreća na radu umre oko preko 22.000 djece…" (Izvor: http://www.svjetlorijeci.ba/pdf/svjetski_dan351.pdf)