7. lipnja 2012.

Djeca su ukras svijeta (Lj. Ršumović / A. Dedić)


~ DJECA SU UKRAS SVIJETA ~

Nema svijeta ni planete,
gdje ne može stići dijete,
jer sve dječje staze vode,
od igre do slobode.

Cvijeće je ukras bašte,
pčela je ukras cvijeta,
a djeca puna mašte,
djeca su ukras svijeta.

Lijepe riječi, prve tajne,
i sve želje dječje sjajne,
neka planu, nek' se rode,
od igre do slobode.

Cvijeće je ukras bašte,
pčela je ukras cvijeta,
a djeca puna mašte,
djeca su ukras svijeta.

Autor: Ljubivoje Ršumović (izvorno na ekavici)
Uglazbio: Arsen Dedić