18. svibnja 2012.

Pitalica

Što je to?
Kapom se drži gore,
A kada kapu skine,
Pada dolje.

Ja sam: _ _ _.