21. svibnja 2012.

Misli u slici...

Ljubav prema Bogu i ljubav prema bližnjemu dva su krila istih vrata koja se otvaraju i zatvaraju samo zajedno. (Sören Kierkegaard)