28. svibnja 2012.

Misli u slici...

Ne idite tamo gdje bi vas put mogao odvesti, idite tamo gdje puta još nema, i ostavite iza sebe trag.
(Ralph Waldo Emerson)