25. travnja 2011.

Bojanke - Dvojica učenika na putu u Emaus

Evo, draga dječice, dvije bojanke koja prikazuje dvojicu učenika kojima se uskrsli Isus ukazao na putu u Emaus... Više o svemu što se zbivalo pročitajte u Novom zavjetu, u Lukinu evanđelju (Lk 24,13-25)...

Sa stranice Thus Saith The Lord...


Sa stranice Our Precious Lambs...