2. studenoga 2010.

Kako živi Antuntun - radni zadaci

"U destom selu živi Antuntun. U njega je malko neobičan um..."

Početak je to, draga dječice, pjesmice koju je napisao Grigor Vitez, a koje se rado sjećaju vaši roditelji i, sigurna sam kako još uvijek pamte veliki njezin dio, ako i ne cijelu pjesmicu... Ako ju i vi želite naučiti, potražite njezin cijeli tekst na dnu ovoga posta, a ja vam ovdje donosim nekoliko zadataka preko kojih možete provjeriti koliko ste zapamtili. Tu je najprije radni listić koji je osmislila učiteljica Višnja Golub, a nalazi se u njezinoj Radnoj bilježnici za provjeru čitanja lektire u 1. razredu osnovne škole - Lektira (Maestral, Zagreb, 2007.), a ilustrirala ih je Katarina Halužan, a tu je i zadatak kojega sam vam ja, na temelju navedenog listića, napravili u obliku animirane igrice. Uživajte!          ANTUNTUN


 
  
U desetom selu
Živi Antuntun.
U njega je malko
Neobičan um.

On posao svaki
Na svoj način radi:
Jaja za leženje
On u vrtu sadi.

Kad se jako smrači,
On mrak grabi loncem.
Razlupano jaje
On zašiva koncem.

Da l' je jelo slano,
On to uhom sluša.
A ribu da pjeva
Naučiti kuša.

Na livadu tjera
Bicikl da pase.
Da mu miše lovi,
On zatvori prase.

Guske sijenom hrani,
Snijegom soli ovce.
A nasadi kvočku
Da mu leže novce.


Kad kroz žito ide
On sjeda u čun.
Sasvim na svoj način
Živi Antutun.

Grigor Vitez
SMG