1. studenoga 2010.

Bojanke - sveci (sa stranice Coloring Saints)

Draga dječice, danas Crkva slavi svetkovinu koja se naziva Svi sveti, a na ovaj se dan posebno prisjećamo svih onih velikih ljudi čiji je život bio ispunjen ljubavlju prema Bogu i ljudima. Oni nam svojim životom uvijek mogu biti putokaz kako da i mi budemo blizi Bogu i dobri ljudima. Ovdje možete pronaći više bojanki sa svecima, a od njih ću samo neke nabrojati: sv. Marija, sv. Josip, sv. Klara, sv. Benedikt, sv. Ignacije, sv. Dominik, sv. Franjo, sv. Terezija... Ako vas zanima tko je tko, potražite njegovo ime na stranici Coloring Saints, odakle su bojanke preuzete.